„Hrvatska prirodno tvoja - Croatia naturally yours“

Turističkoj zajednici općine Motovun / Visit Motovun / je u okviru projekta poticanja razvoja održivog turizma „Hrvatska prirodno tvoja - Croatia naturally yours“ slijedom uspješne prijave odobren iznos od 1.575,55 € od strane Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice Croatia Full of life.
 
Tim sredstvima je nabavljeno 36 komada sadnica čempresa - Cupressus Sempervirens var. pyramidalis, koje su posađene od strane vrijednih djelatnika Motovun park d.o.o., društva za komunalne djelatnosti na atraktivnoj lokaciji podno motovunskih zidina na šetalištu Barbacan.
 
Cilj projekta je dodatnom sadnjom stabala doprinijeti smanjenju emisija ugljičnog dioksida (CO2) koji nastaje turističkom aktivnošću, osobito od ispušnih plinova iz automobila turista.
 
Pri odabiru sadnica stabala moralo se voditi računa o autohtonim vrstama koje su podobne za ovo područje, a prema popisu Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Svako posađeno stablo označeno je oznakom održivog turizma „Hrvatska prirodno tvoja“ – „Croatia naturally yours“.
 
Lokalna zajednica moći će pratiti provedbu aktivnosti projekta preko aplikacije MapMy Tree - https://mapmytree.eea.europa.eu/#/action/details/ctz/1312 u koju su unijeti podaci o sadnicama te lokacije sadnje.
 

Other news