Kula

Kula poznata i kao „Nova vrata„ prema natpisu nad izlaznim portalom ovaj je dobila obnovom 1607. u vrijeme podestata Marca Pasqualagia. Kula je povezana s komunalnom palačom, a kroz nju i sa zidinama citadele. Nad ulaznim i izlaznim portalima, nad nekadašnjim gradskim vratima, izgrađene su mašikule kroz koje su branitelji na neprijatelja bacali teške predmete, a najčešće su ih polijevali vrelim uljem i uzavrelom vodom.