Službeni dio

 

DOKUMENTI TZO MOTOVUN

 

Objavljen u: Službeni glasnik Općine Motovun 6/20

 

Ostali materijali s održanih sjednica dostupni na upit.

____

Radna tijela Turističke zajednice Općine Motovun za mandatno razdoblje 2020.-2024. (članovi)

 

ZAKONI I PROPISI U TURIZMU

 

 

STRATEŠKI DOKUMENTI

 

 

NATJEČAJI I OBAVIJESTI

      

       Natječaj za radno mjesto - VODITELJ PROJEKATA I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA (m/ž) - 2.9.-12.9.2022.

 

        Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice TZO Motovun (01.-08.04.2022.):

 

       Natječaj za radno mjesto - TURISTIČKI INFORMATOR (m/ž) - 30.04.-08.05.2024.

 

      Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda TZO Motovun (05.-15.3.2021.):

       

      Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda TZO Motovun (16.-23.2.2021.):

 

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Motovun uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Motovun putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev je moguće dostaviti:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun
  • elektroničkom poštom na adresu: direktor@tz-motovun.hr
  • osobno u ured Turističke zajednice Općine Motovun, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati
  • Službenik za informiranje: David Matković, tel: +385 (0)91 2681 613

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Dokumenti:

Detalji o pravu na pristup informacijama >>>

Detalji o ponovnoj uporabi informacija >>>

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA