Borgo

Podgrađe Borgo razvilo se tijekom 14. stoljeća, a do 17. stoljeća bilo je opasano zidinama, od kojih su sačuvani tek fragmenti i „gotička vrata“ nedaleko crkve Sv. Ivana Krstitelja i Blažene Djevice Marije od Vrata. Kroz Borgo se spušta ulica uz koju se sa svake strane u gotovo neprekinutom nizu redaju uglavnom stambene zgrade. Osim stambenih zgrada u tom dijelu grada nalazimo crkvu Sv. Antuna Padovanskog i Sv. Ciprijana, te ubožnicu ili hospicij.