Hospicij

Ubožnica ili hospicij u Motovun su postojali još u srednjem vijeku, a liječnik i ljekarnik u gradu su djelovali već 1331. Nije poznato je li upravo na ovom mjestu djelovao liječnik, ali zna se kako je ovim hospicijem obnovljenom 1622. upravljalo liječnik koji je, uz kirurga bio na gradskoj plaći. Obično su korisnici hospicija, beskućnici, prosili po gradu i okolici, a u zgradi su samo noćili i pripremali hranu koju su isprosili.