Trg Josefa Ressela

Platforma Trga Josefa Ressela podignuta je na nasipu između komunalne palače i visokog zida drugog kruga gradskih zidina. Danas je to prekrasan vidikovac i jedinstvena terasa. Ovaj je prostor nekada bio važna komunikacija motovunske fortifikacije, jer povezuje barbacan s podgrađem, ulicom Borgo, i s najvažnijim motovunskim vratima, onima koje vode u citadelu, najstariji predio grada.