Besplatna interpretacijska šetnja “Doživi Motovun”

[ HR ] Turistička zajednica Općine Motovun poziva vas u nedjelju 4. srpnja 2021. u 19 sati na besplatnu interpretacijsku šetnju starogradskom jezgrom Motovuna pod nazivom “Doživi Motovun”.

Prošećite Motovunom u pratnji mletačkog podestata Marca koji će vam ispričati priču o povijesti Motovuna iz vremena Mletačke republike (Venecije), koja je Motovunom vladala 519 godina, ali i iz vremena prije i nakon njihove vladavine.
Motovun je pitoreskni srednjovjekovni dragulj iznimno bogate povijesti s najočuvanijim fortifikacijskim sustavom u Istri, a najveći utjecaj na razvoj i današnju vizuru Motovuna imala je upravo Mletačka republika, koja je Motovunom vladala od 1278. do 1797. godine.
 
Mletačkog podestata Marca utjelovljuje iskusni turistički vodič Dean Prodan. Razgled Motovuna je organiziran na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Mjesto okupljanja je kod gornjeg groblja u Motovunu, na samom ulazu u starogradsku jezgru, kraj pomičnog stupića. Prethodna najava nije potrebna.
 
Podestat Marco vas upoznaje i s novitetom u turističkoj ponudi Motovuna - gradskom tiskarom Antico, gdje će vas dočekati tiskar Jure i ispričati vam priču o srednjovjekovnoj tiskari, koja se nalazi na samom vrhu Motovuna!
 
Očekivani završetak interpretacijske šetnje je planiran oko 20.15 sati, tako da vam ostaje dovoljno vremena za uživanje u zalasku s motovunskih zidina i uživanje u vrhunskoj hrani i motovunskim vinima na terasama naših ugostiteljskih objekata.
 
Radujemo se vašem dolasku!
________

[ EN ] Motovun Tourist Board invites you on Sunday, July 4, 2021 at 7 pm to a free interpretive walk through the old town of Motovun called "Experience Motovun".
 
Take a walk through Motovun accompanied by the Venetian podestà Marco, who will tell you the story of the history of Motovun from the time of the Venetian Republic (Serenissima), which ruled Motovun for 519 years, but also from before and after their rule.
 
Motovun is a picturesque medieval jewel of extremely rich history with the best preserved fortification system in Istria, and the greatest influence on the development and today's look of Motovun had the Venetian Republic, which ruled Motovun from 1278 to 1797.
 
The Venetian podestà Marco is embodied by the experienced tourist guide Dean Prodan. The tour of Motovun is organized in Croatian and English.
 
The gathering place is near the upper cemetery in Motovun, at the very entrance to the old town, near the movable pillar. Prior notice is not required.
 
Podestà Marco also introduces you to a novelty in the tourist offer of Motovun - the city printing house Antico, where you will be greeted by the printer Jure who will tell you the story of the medieval printing house, which is located at the very top of Motovun!
 
The expected end of the interpretation walk is planned for around 8.15 pm, so you have enough time to enjoy the sunset from the Motovun walls and enjoy the top quality food and Motovun wines on the terraces of our restaurants.
 
We are looking forward to your arrival!

Ostale novosti