Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice TZO Motovun

Temeljem članka 18., stavak 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 13/2022), članka 23., stavak 6. Statuta Turističke zajednice općine Motovun („Službeni glasnik Općine Motovun“ br. 6/20) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice općine Motovun od 30.03.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Motovun raspisuje  

 

J A V N I   N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/ice
Turističke zajednice općine Motovun na mandatno razdoblje od 4 godine

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme

 

Rok za prijavu na natječaj: 08.04.2022. godine

Javni natječaj je dostupan na sljedećoj poveznici: JAVNI NATJEČAJ

 

Motovun - Montona, 1. travnja 2022. godine

Ostale novosti