Turistička članarina za 2023. godinu (paušalni obveznici)

Do 15. siječnja, svi pružatelji usluge smještaja u domaćinstvima, kampovima i na OPG-ovima, dužni su svojoj nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama.

Obrazac TZ 2 se podnosi do 15. siječnja za tekuću godinu, odnosno, do 15. siječnja 2023. će se u TZ 2 obrascu obračunati članarinu turističkim zajednicama za 2023. godinu, na temelju broja stalnih i pomoćnih postelja koje su navedene u sustavu e-Visitor (prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama).

 

Prijava prihoda iz prethodne godine

Pod točkom 17. spomenutog obrasca se navode ukupno ostvareni primitci. Ti primitci se odnose na ukupan zbroj svih naplaćenih rezervacija u prethodnoj 2022. godini, što uključuje i provizije posrednika, a koje se inače bilježe u knjigu prometa ili u obrazac Evidencija o prometu.

Iako se turistička članarina više ne obračunava kao postotak ostvarenih primitaka, pružatelji usluga su dužni voditi Evidenciju o prometu koja se dostavlja skupa s obrascem TZ 2 u Poreznu upravu, a u kojoj su evidentirani svi naplaćeni računi, kronološkim redom s ukupnim iznosom iskazanim u točki 17. obračuna turističke članarine. 

Iznajmljivači strani državljani podnose obrazac TZ 2 Ispostavi za nerezidente Porezne uprave na adresi Avenija Dubrovnik 32 u Zagrebu

Od 2020. TZ članarina se obračunava u paušalnom iznosu kao umnožak broja postelja i paušalne osnovice za obračun članarine TZ. Paušalna osnovica iznosi 5,97 EUR (45,00 kn) za stalne krevete i 50% od tog iznosa, odnosno 2,99 EUR (22,50 kn), za pomoćne, kako je propisano Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine iz veljače 2020.

Obračuna i plaćanja članarine TZ u 2023. su oslobođeni samo oni koji su do 31. prosinca dobili rješenje o prestanku pružanja usluge smještaja.

 

Rok za plaćanje krajem srpnja

Svi ostali obračunatu članarinu su dužni platiti jednokratno do 31. srpnja 2023. ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 30. kolovoza i posljednji 30. rujna 2023. godine.

Primjer popunjenog TZ 2 obrasca u .doc (word) formatu za pružatelje usluge smještaja u domaćinstvu možete preuzeti OVDJE i unijeti vaše podatke.

Prazan TZ 2 obrazac u .pdf formatu možete preuzeti OVDJE.

 

Plaćanje turističke članarine

Nakon što ste predali obrazac na Poreznu, članarinu plaćate općom uplatnicom.

Podaci za ispunjavanje uplatnice:

Iznos: obračunata svota sa TZ obrasca
IBAN: HR3310010051727427150
Model: HR67
Poziv na broj: OIB obveznika

Ovdje možete pronaći primjer ispunjene uplatnice.

Ostale novosti