Parenzana

Željeznička pruga Parenzana, koja je spajala Trst i Poreč, a prolazila je podno Motovuna otvorena je 1902. Trasa duga 123 kilometra, prelazila je preko jedanaest mostova, šest vijadukata i kroz devet tunela. Uvođenjem jeftinijeg autobusnog prijevoza, pruga je 1935. zatvorena i nešto kasnije razmontirana. Dio trase stare pruge je preuređen za biciklističke i pješačke staze. Danas se trasom Parenzane održavaju MTB utrke i biciklijade.