Teran

Teran je stara istarska vinska sorta crnog grožđa, koja je do početka 20. stoljeća bila najrasprostranjenija u ovim krajevima. Spominje se već u 14. stoljeću, kada su njime, 1390., darivani izaslanici Bečkog dvora. Vino je karakteristične rubin-crvene boje, a relativno visok sadržaj ukupnih kiselina s nijansom trpkosti. Zbog svojstvene punoće i velike količine polifenola teran smatra se i ljekovitim vinom. Njegove karakteristike najviše dolaze do izražaja ako se pije na sobnoj temperaturi.